نخبگان سال ۱۳۹۶

مرکز آموزش علوم ساینسی انیس، روز پنج‌شنبه ۱۹ اسد، نهمین همایش تجلیل از نخبگان مرکز آموزشی انیس در کانکور ۱۳۹۵ـ ۱۳۹۶ را برگزار کرد و بیش از یک‌هزار دانش‌آموز نخبۀ...